SZKOLENIA

Autoprezentacja i występy publiczne

Best-seller w mojej ofercie szkoleniowej. Unikatowa, autorska oparta na nauce przez doświadczenie oraz osadzona w procesie grupowym metoda szkoleniowa. Uczestnicy warsztatu autoprezentacja i występy publiczne nabywają kompetencje w poczucie pełnego bezpieczeństwa.

Piotr Maślak podczas występu w ramach Łóżkoteki Uniwersytetu SWPS, na Festiwalu Filmowym Transatlantyk w Łodzi
Piotr Maślak – Festiwal Transatlantyk, Łódź 2017.

Sztuka profesjonalnej i atrakcyjnej autoprezentacji i występów publicznych, nie jest sztuką tajemną. Na ten temat powstały setki publikacji z zakresu psychologii grupowej, psychologii komunikacji i teorii komunikacji. Podczas warsztatów łączę ze sobą najnowsze ustalenia nauki z praktyką.

CEL SZKOLENIA

Chcę byś podczas występu na konferencji, przed grupą, swoim zespołem albo przełożonymi czuł się bezpiecznie i pewnie. Nauczę Cię technik minimalizowania reakcji stresowych, wykorzystywania ciała i głosu do utrzymywania uwagi audytorium i do budowania dramaturgii występu. Dowiesz się, jak prezentować z pasją i charyzmą, opowiadać w sposób prosty, ale merytoryczny i przekonujący (story-telling). Poznasz techniki pozwalające podczas występu roztaczać aurę profesjonalizmu, kompetencji i pasji (high power person).

WIEDZA

Czy wiesz, że Twój słuchacz po raz pierwszy oceni Ciebie jeszcze zanim zaczniesz mówić? I to niezależnie od tego, czy to pracownik, zespół, szef, partner w biznesie, czy uczestnik konferencji branżowej. Zrobi to nieświadomie.

Według psychologów, neuropsychologów, specjalistów ds. komunikacji, w największym stopniu o tym, jak zostaniesz oceniony decyduje komunikacja niewerbalna czyli zachowanie, gesty, mimika twarzy, ton głosu… To po nich słuchacz Twojego występu odbierze Twoje emocje, a więc także sam wejdzie w odpowiedni nastrój. Te same elementy decydują, jak zostaniesz oceniony już na samym początku występu.

To, czy Twoja autoprezentacja i występy publiczne spotkają się z entuzjazmem, czy audytorium będzie Ciebie słuchać w napięciu od początku do końca, zależy także od tego, czy prezentacji nadasz odpowiednią dramaturgię.

Na moich warsztatach lepiej poznasz swoje ciało i jego reakcje oraz nauczysz się je kontrolować. Dowiesz się, jak świadomie angażować ciało do skupiania uwagi na tym, co dla Ciebie najważniejsze oraz jak zarządzać stresem. Będziesz wiedzieć jak budować atmosferę profesjonalizmu i charyzmy oraz tworzyć angażujące, dramaturgiczne występy.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • budowania pewności siebie podczas autoprezentacji i występów publicznych;
 • świadomego kreowania swojego wizerunku na potrzeby występu;
 • kontrolowania swojego ciała po to, by za jego pomocą kontrolować uwagą odbiorców i kierować ją na to, co dla Ciebie najważniejsze;
 • rozpoznawania reakcji odbiorcy poprzez odpowiednie odczytywanie podstawowych gestów i zachowań w komunikacji niewerbalnej;
 • wzmacniania wizerunku charyzmatycznego, wiarygodnego oraz pewnego siebie lidera/mówcy (high power person vs. low power person);
 • kreowania dramaturgii występu, tak by Twoja prezentacja przebiegała w napięciu, była merytoryczna i ciekawa;
 • tworzenia zwrotów akcji i budowania napięcia;
 • wykorzystywania głosu jako narzędzia skupiania i utrzymywania uwagi (ton, metrum, intonacja…);
 • wykorzystywania głosu jako środka dramaturgicznego;
 • opowiadania atrakcyjnym językiem, w sposób prosty i zrozumiały, ale nie banalny;
 • podstawowych technik opanowywania reakcji stresowych.

Przygotuj się na męczące i wyczerpujące ćwiczenia. Będziemy je rejestrowali kamerą, analizowali pod kątem błędów i mocnych stron, po to, by z każdej osoby wydobyć najbardziej atrakcyjną i porywającą część jego osobowości.

W warsztacie uczestniczy od 3 do 7 osób.

Pracujemy wg. cyklu Kolba (nauce przez doświadczenie).

Angażujemy uczestników w proces informacji zwrotnej i jednocześnie zapewniamy pełną dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa.,

Agendę szkolenia i dokładny scenariusz przedstawiamy klientowi po dokładnym zbadaniu potrzeb szkoleniowych, a scenariusz zawsze dostosowujemy do konkretnych osób, branż i oczekiwań.